BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ren­ci­ler, Cor­net­to için ha­yal dün­ya­la­rı­nı zor­la­ya­cak

Öğ­ren­ci­ler, Cor­net­to için ha­yal dün­ya­la­rı­nı zor­la­ya­cak

Uni­le­ver’in üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­di­ği Ide­aT­rophy ya­rış­ma­sı baş­lı­yor.Uni­le­ver’in üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­di­ği Ide­aT­rophy ya­rış­ma­sı baş­lı­yor. Bu yıl 8’in­ci­si ya­pı­lan ya­rış­ma genç­ler, Al­gi­da’nın genç mar­ka­sı Cor­net­to için ya­rı­şa­cak. Ka­tı­lım­cı­la­rın ki­şi­sel yet­kin­lik­le­ri­nin, stra­te­jik dü­şü­ne­bil­me be­ce­ri­le­ri­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lu­nan ya­rış­ma için 29 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar fi­kir­ler top­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT