BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2008 yılı bereketli geçti

2008 yılı bereketli geçti

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), bit­ki­sel üre­tim mik­ta­rı­nın, 2008 yı­lı­nın ikin­ci tah­mi­nin­de bir ön­ce­ki yı­la gö­re ta­hıl, seb­ze ve mey­ve ora­nın­da ar­tış ol­du­ğu­nu açık­la­dı.Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), bit­ki­sel üre­tim mik­ta­rı­nın, 2008 yı­lı­nın ikin­ci tah­mi­nin­de bir ön­ce­ki yı­la gö­re ta­hıl, seb­ze ve mey­ve ora­nın­da ar­tış ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Bun göre ta­hıl ürün­le­ri­nin üre­ti­min­de bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 0.2 ora­nın­da ar­ta­rak yak­la­şık 29.3 mil­yon ton ola­rak ger­çek­leş­ti­ği ön­gö­rül­dü. Ku­ru bak­la­gil­le­rin önem­li ürün­le­rin­den fa­sul­ye­de yüz­de 1.7, no­hut­ta yüz­de 6.1 ora­nın­da ar­tış, kır­mı­zı mer­ci­mek­te yüz­de 78, ye­şil mer­ci­mek­te yüz­de 3 ora­nın­da azal­ma tah­min edil­di. Seb­ze ürün­le­ri üre­tim mik­ta­rı ise bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 6 ora­nın­da ar­ta­rak yak­la­şık 27.2 mil­yon ton ola­rak ön­gö­rü­lü­yor. Do­ma­tes­te yüz­de 10.6, ku­ru so­ğan­da yüz­de 9.5, dol­ma­lık bi­ber­de yüz­de 5.6, fa­sul­ye­de yüz­de 8.8, ka­vun­da yüz­de 6.2, kar­puz­da yüz­de 4.6 ora­nın­da ar­tış ol­du. Pat­lı­can­da ise yüz­de 5.2, ha­vuç­ta yüz­de 7.8, ıs­pa­nak­ta yüz­de 5.5 ora­nın­da aza­lış tah­mi­nin­de bu­lu­nul­du. Mey­ve ürün­le­ri­nin üre­timinde ise yüz­de 7.3 artışla 15.5 mil­yon ton ger­çek­leş­me­si ön­gö­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT