BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AİHM’den baş örtüsüne ret

AİHM’den baş örtüsüne ret

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM), Fran­sa’da ders­te tür­ban tak­mak is­te­yen 2 Türk kız öğ­ren­ci­si­nin aç­tı­ğı da­va­yı red­det­ti.Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM), Fran­sa’da ders­te tür­ban tak­mak is­te­yen 2 Türk kız öğ­ren­ci­si­nin aç­tı­ğı da­va­yı red­det­ti. 1987 do­ğum­lu Bel­gin Doğ­ru ve 1986 do­ğum­lu Es­ma Nur Ker­van­cı, be­den eği­tim der­sin­de ba­şör­tü­sü tak­tık­la­rı için okul­dan atıl­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le AİHM’de da­va aç­mış­lar, Fran­sa’nın Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si’nin din ve vic­dan öz­gür­lü­ğüy­le il­gi­li 9. mad­de­si ve eği­tim hak­kıy­la il­gi­li 1. pro­to­ko­lün 2. mad­de­si­ni ih­lal et­ti­ği­ni id­di­a et­miş­ler­di. Mah­ke­me, ka­ra­rın­da Ley­la Şa­hin da­va­sı­nı re­fe­rans al­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT