BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gö­zal­tı­na alı­nan kur­ye tu­tuk­lan­dı

Gö­zal­tı­na alı­nan kur­ye tu­tuk­lan­dı

Süt­lü­ce’de­ki AK Par­ti bi­na­sı gi­ri­şin­de mey­da­na ge­len pat­la­may­la il­gi­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan ve olay­da kul­la­nı­lan pat­la­yı­cı­nın kur­ye­li­ği­ni yap­tı­ğı be­lir­ti­len İ.Ş. çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.Süt­lü­ce’de­ki AK Par­ti bi­na­sı gi­ri­şin­de mey­da­na ge­len pat­la­may­la il­gi­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan ve olay­da kul­la­nı­lan pat­la­yı­cı­nın kur­ye­li­ği­ni yap­tı­ğı be­lir­ti­len İ.Ş. çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT