BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fe­ner tu­tu­na­ma­dı

Fe­ner tu­tu­na­ma­dı

Eu­ro­le­agu­e’de 6. ma­çı­na çı­kan F.Bah­çe, Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda ağır­la­dı­ğı TA­U Ce­ra­mi­ca’ya 69-81 mağ­lup ol­duEu­ro­le­agu­e’de 6. ma­çı­na çı­kan F.Bah­çe, Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda ağır­la­dı­ğı TA­U Ce­ra­mi­ca’ya 69-81 mağ­lup ol­du ­İ­Yİ BAŞ­LA­DI, KÖ­TÜ Bİ­TİR­Dİ E­u­ro­le­gu­e’de­ki 6. ma­çı­na çı­kan tem­sil­ci­miz F.Bah­çe Ül­ker, se­yir­ci­si ö­nün­de İs­pan­ya’nın TA­U Ce­ra­mi­ca ta­kı­mı­na 69-81 ye­nil­di. Mü­ca­de­le­ye ta­raf­ta­rı­nın da des­te­ği i­le i­yi baş­la­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ilk çey­re­ği 18-16 ön­de ta­mam­la­dı. İ­kin­ci pe­ri­yot­ta da s­kor a­van­ta­jı­nı ko­ru­yan F.Bah­çe, so­yun­ma o­da­sı­na 37-28 üs­tün gir­di. An­cak i­kin­ci ya­rı­ya hız­lı baş­la­yan ve bir an­da kont­ro­lü e­le a­lan TA­U Ce­ra­mi­ca son bö­lü­me 1 sa­yı fark­la ön­de gir­di: 52-51. Bu çey­rek­te is­te­di­ği o­yu­nu ku­ra­ma­yan tem­sil­ci­miz, i­yi baş­la­dı­ğı mü­ca­de­le­den 69-81 mağ­lup ay­rıl­dı. > Ali YEDEK SA­LON: Ab­di İpek­çi HA­KEM­LER: Ro­mu­al­das Bra­za­us­kas, Shmu­el Bac­har, Ser­gey Mik­hay­lov F.BAH­ÇE: Gre­en *** 14 Mir­sad ** 1 Ömer Onan ** 8 Ra­sim ** 6 Se­mih *** 10 Mrsic *** 16 Vid­mar * Oğuz * 2 Smith * Preld­zic *** 12 TA­U CE­RA­MI­CA: Pri­gi­oni *** 12 Hi­te * Ra­ko­ce­vic *** 16 Vi­dal ** 5 Te­le­to­vic *** 19 Split­ter *** 18 Sha­kur * Mic­ke­al ** 4 Ba­rac * 2 McDo­nald ** 5 İLK YA­RI: 37-28 (F.Bah­çe le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 18-16, 19-12, 14-24, 18-29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT