BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ker’den Ki­ler’e zi­ya­ret

E­ker’den Ki­ler’e zi­ya­ret

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker, Ki­ler Hol­ding En­teg­re Te­si­si­ni zi­ya­ret et­ti.Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker, Ki­ler Hol­ding En­teg­re Te­si­si­ni zi­ya­ret et­ti. Meh­met Meh­di Eker, Esen­yurt’ta­ki te­si­si zi­ya­re­tin­de, Esen­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nec­mi Ka­dı­oğ­lu ve Ki­ler Pe­ra­ken­de Gru­bu Ge­nel Mü­dü­rü Ni­hat Öz­de­mir ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. En­teg­re te­sis­te­ki et, ta­vuk, un­lu ma­mul­ler, pa­ket­le­me ve sev­kı­yat bö­lüm­le­ri­ni ge­zen Ba­kan Eker, yet­ki­li­ler­den te­sis hak­kın­da bil­gi al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT