BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ka­ra­de­niz 5095556 Se­ma 4231044 BAĞ­CI­LAR: A­rı 4335668 Ref­han 5507997 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: A­nıl 4417132 Ba­har 5390804 E­sin 6564560 Sel­min 6559495 BA­KIR­KÖY: Öy­kü 5708535 Öz­gür 5716935 Sem­ra Al­tı­ok 4664402 Hi­jen­ya 5743082 Sev­gi 5742363 BAY­RAM­PA­ŞA: Ye­ni Ha­yat 5444846 Mar­ma­ra 4170996 BE­ŞİK­TAŞ: Fı­rat 2655631 Tü­lay 2270961 İn­ci 2701896 Yağ­mur 2367061 BE­YOĞ­LU: Bel­ma 2517178 Lok­man 2350716 Se­lin 2971521 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Se­lin 6693040 Ha­yat 8532515 Sağ­lık 8803886 Mü­ge 6893000 İn­ci 8839799 Do­ğan 8635310 Yi­ğit 8610772 Ba­har 8537201 Bi­li­mer 5961892 ­ÇA­TAL­CA: Ka­le­i­çi 7872023 ­Şi­rin 7712149 E­Mİ­NÖ­NÜ: Al­tın­han 5285939 E­SEN­LER: Si­may 6291079 Ay­nur 4881832 Çam­lık Öz­lem 6100572 E­YÜP: Ne­şe 5387951 En­sar 4187763 Der­ya 3223223 FA­TİH: Bil­lur 5852278 Ma­vi 6326349 Yon­ca 5896623 Küb­ra 6358634 So­fu­lar Gü­len 5217272 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ha­le 5378458 Mer­ve Nur 5977330 U­mut 5360782 Tü­lin 5642967 Şi­fa 4760399 GÜN­GÖ­REN: Cey­na 6106588 U­zay 5547273 Şe­nel 4830103 KA­ĞIT­HA­NE: Can 2101011 Alp 2698727 Par­lak 2844391 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Mu­rat 6481362 Ay­şin 6933375 Gü­ver­cin 5792689 Ha­kan 5988485 SA­RI­YER: Ün­lü 2291009 Nur 2424248 Sİ­LİV­Rİ: İl­ker 7273996 Ya­şam 7316038 ŞİŞ­Lİ: A­ya­za­ğa 2893188 Sağ­lık 2747558 Ely­sı­um 2463284 Gö­ker 2325430 Ni­şan­ta­şı Cad­de 2960010 ZEY­TİN­BUR­NU: Ay­kut 5460320 Dört­yol Çağ­rı 6645155 A­NA­DO­LU YA­KA­SI (0216) A­DA­LAR: Bü­lent 3118115 Ye­ni 3823800 Hey­be­li­a­da 3518415 A­da 3814775 BEY­KOZ: Çiğ­dem 3225511 Mer­kez 4654387 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: A­til­la 3612305 Nok­ta 3735065 Ay­fer 3503368 Ba­get 3851381 Mar­ma­ra 5677030 Ni­san 3806152 Nur­dan 5665615 Ha­zar 3261296 Mü­ge 3389205 Tu­ba 3469053 Ev­ren 5735857 Gül­sen 5732733 KAR­TAL: Şu­le 3063019 Po­len 4885445 Çağ­rı 3095805 Ser­dar 3989166 E­mi­noğ­lu 3776724 Me­sut 3740331 Pe­lin 4525344 MAL­TE­PE: Nu­ran 4214421 Gök­han 3881881 Or­han­ga­zi 3718426 PEN­DİK: Av­şa­rer 3781373 ­Çam­çeş­me 3961783 Mer­kez 3540422 SUL­TAN­BEY­Lİ: Ha­le 5929096 Öz­ge 4194710 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 ­Ça­yı­roğ­lu 7115066 TUZ­LA: Zu­hal 3928778 Halk 4465313 Şi­fa 4230053 ÜM­RA­Nİ­YE: Gül­te­kin 6100230 İ­pek 6214071 Se­vinç 6401128 İ­rem 6323372 Çı­nar 3289292 Ya­şam 3640402 ÜS­KÜ­DAR: Ve­fa 3217081 A­lev 3327911 Ka­ran­fil 3165457 Tev­fik Rem­zi 5538856 Ye­ni Sü­mer 3219772 Zey­nep Ka­mil 5533753
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT