BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cas­per’dan bay­ram için kampanyalar

Cas­per’dan bay­ram için kampanyalar

Cas­per, tek­no­lo­ji me­rak­lı­la­rı­nı bay­ram­da yep­ye­ni kam­pan­ya­lar­la bu­luş­tur­ma­ya de­vam e­di­yor.Cas­per, tek­no­lo­ji me­rak­lı­la­rı­nı bay­ram­da yep­ye­ni kam­pan­ya­lar­la bu­luş­tur­ma­ya de­vam e­di­yor. Son kam­pan­ya i­le Nir­va­na C­PO-P735-3F05 ve Nir­va­na CPM-P860-4K15 di­züs­tü bil­gi­sa­yar­lar mo­del­le­ri i­çin sa­bit do­lar ku­ru ü­ze­rin­den ö­de­me fır­sa­tı ve­ri­yor. Bu kam­pan­ya i­le sa­bit do­lar ku­run­dan ö­de­me ger­çek­leş­ti­ren tü­ke­ti­ci­ler böy­le­lik­le ar­tan do­lar ku­run­dan et­ki­len­me­den, tek­no­lo­ji­yi tüm hı­zıy­la ya­şa­ya­cak­la­rı Nir­va­na’yı uy­gun fi­yat­lar­la el­de et­me a­van­ta­jı ya­ka­lı­yor. Di­ğer bir Cas­per kam­pan­ya­sın­da i­se, Cas­per ma­sa­üs­tü bil­gi­sa­yar a­lan­la­ra, ses sis­te­mi, web cam, ku­lak­lık ve ya­zı­cı­dan o­lu­şan he­di­ye pa­ke­ti, no­te­bo­ok a­lan­la­ra i­se ya­zı­cı he­di­ye e­di­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT