BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ford’dan ö­zel k­re­di

Ford’dan ö­zel k­re­di

Ford Oto­san, ka­sım ayın­da baş­lat­tı­ğı yıl so­nu kam­pan­ya­sı­na, ara­lık ayın­da da de­vam edi­yor.Ford Oto­san, ka­sım ayın­da baş­lat­tı­ğı yıl so­nu kam­pan­ya­sı­na, ara­lık ayın­da da de­vam edi­yor. Ford Oto­san Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Ser­han Tur­fan, kam­pan­ya­ya ek ola­rak müş­te­ri­le­re özel kre­di kam­pan­ya­sı sun­duk­la­rı­nı söy­le­di. Yüz­de 18 kam­pan­ya in­di­ri­mi­ne ek ola­rak 15 bin YTL, 15 ay yüz­de 0.89 fa­iz­le kre­di im­ka­nı veriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT