BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­na­yi üre­ti­mi % 8.5 düş­tü

Sa­na­yi üre­ti­mi % 8.5 düş­tü

Sa­na­yi üre­ti­mi, bu yı­lın ekim ayın­da, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 8.5 azal­dı.Sa­na­yi üre­ti­mi, bu yı­lın ekim ayın­da, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 8.5 azal­dı. Sa­na­yi üre­ti­mi, 2007 yı­lı­nın ekim ayın­da yüz­de 8.4 art­mış­tı. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), 2008 yı­lı Ekim ayı Sa­na­yi Üre­tim En­dek­si so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. 10 ay­lık or­ta­la­ma­ya ba­kıl­dı­ğın­da top­lam sa­na­yi üre­ti­mi yüz­de 1.4, ma­den­ci­lik yüz­de 7.9, ima­lat sa­na­yi yüz­de 0.7, elek­trik, gaz ve su ise yüz­de 5.4 ar­tış gös­ter­di. Ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de ise top­lam sa­na­yi üre­ti­mi yüz­de 5.8, ma­den­ci­lik yüz­de 12, ima­lat sa­na­yi yüz­de 5, elek­trik, gaz ve su da yüz­de 9.6 yük­sel­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT