BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Küresel krizde adres Türkiye

Küresel krizde adres Türkiye

Mer­ke­zi İn­gil­te­re’de o­lan dün­ya­nın en bü­yük tur o­pe­ra­tör­le­rin­den T­ho­mas Co­ok’un üst yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Manny Fon­ten­la No­vo­a, e­ko­no­mik k­ri­zin tu­rizm sek­tö­rü­nü de o­lum­suz et­ki­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Tu­rist gön­der­di­ği­miz ba­zı ül­ke­ler­de dü­şüş ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye’ye gön­der­di­ği­miz tu­rist sa­yı­sın­da ar­tış ya­şa­nı­yor” de­di.Mer­ke­zi İn­gil­te­re’de o­lan dün­ya­nın en bü­yük tur o­pe­ra­tör­le­rin­den T­ho­mas Co­ok’un üst yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Manny Fon­ten­la No­vo­a, e­ko­no­mik k­ri­zin tu­rizm sek­tö­rü­nü de o­lum­suz et­ki­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Tu­rist gön­der­di­ği­miz ba­zı ül­ke­ler­de dü­şüş ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye’ye gön­der­di­ği­miz tu­rist sa­yı­sın­da ar­tış ya­şa­nı­yor” de­di. ­Manny Fon­ten­la No­vo­a, T­ho­mas Co­ok’un ge­çen yıl İs­pan­ya’ya 5 mil­yon, Yu­na­nis­tan’a 1.5 mil­yon yol­cu ta­şır­ken, Tür­ki­ye’ye 1.4 mil­yon tu­rist ge­tir­di­ği­ne i­şa­ret e­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu yıl i­se e­ko­no­mik k­riz ne­de­niy­le du­rum fark­lı. E­ko­no­mik k­riz ne­de­niy­le tu­rist gön­der­di­ği­miz ül­ke­ler­de dü­şüş ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye’ye ge­tir­di­ği­miz tu­rist sa­yı­sı ar­tı­yor. Bu sayının yıl sonunda 1.7 milyon olmasını bekliyoruz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT