BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küresel krizde adres Türkiye

Küresel krizde adres Türkiye

Mer­ke­zi İn­gil­te­re’de o­lan dün­ya­nın en bü­yük tur o­pe­ra­tör­le­rin­den T­ho­mas Co­ok’un üst yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Manny Fon­ten­la No­vo­a, e­ko­no­mik k­ri­zin tu­rizm sek­tö­rü­nü de o­lum­suz et­ki­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Tu­rist gön­der­di­ği­miz ba­zı ül­ke­ler­de dü­şüş ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye’ye gön­der­di­ği­miz tu­rist sa­yı­sın­da ar­tış ya­şa­nı­yor” de­di.Mer­ke­zi İn­gil­te­re’de o­lan dün­ya­nın en bü­yük tur o­pe­ra­tör­le­rin­den T­ho­mas Co­ok’un üst yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Manny Fon­ten­la No­vo­a, e­ko­no­mik k­ri­zin tu­rizm sek­tö­rü­nü de o­lum­suz et­ki­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Tu­rist gön­der­di­ği­miz ba­zı ül­ke­ler­de dü­şüş ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye’ye gön­der­di­ği­miz tu­rist sa­yı­sın­da ar­tış ya­şa­nı­yor” de­di. ­Manny Fon­ten­la No­vo­a, T­ho­mas Co­ok’un ge­çen yıl İs­pan­ya’ya 5 mil­yon, Yu­na­nis­tan’a 1.5 mil­yon yol­cu ta­şır­ken, Tür­ki­ye’ye 1.4 mil­yon tu­rist ge­tir­di­ği­ne i­şa­ret e­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu yıl i­se e­ko­no­mik k­riz ne­de­niy­le du­rum fark­lı. E­ko­no­mik k­riz ne­de­niy­le tu­rist gön­der­di­ği­miz ül­ke­ler­de dü­şüş ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye’ye ge­tir­di­ği­miz tu­rist sa­yı­sı ar­tı­yor. Bu sayının yıl sonunda 1.7 milyon olmasını bekliyoruz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT