BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eski futbolcu Simp­son’a 33 yıl ha­pis

Eski futbolcu Simp­son’a 33 yıl ha­pis

Yak­la­şık 10 yıl ön­ce ci­na­yet­ten yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me­den ce­za al­ma­dan çı­kan es­ki fut­bol yıl­dı­zı O.J Simp­son, Las Va­gas’ta bir otel oda­sı­na yap­tı­ğı bas­kın­dan ötü­rü bu kez 33 yıla kadar hapis cezası aldı.Yak­la­şık 10 yıl ön­ce ci­na­yet­ten yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me­den ce­za al­ma­dan çı­kan es­ki fut­bol yıl­dı­zı O.J Simp­son, Las Va­gas’ta bir otel oda­sı­na yap­tı­ğı bas­kın­dan ötü­rü bu kez 33 yıla kadar hapis cezası aldı. Es­ki yıl­dız fut­bol­cu, 9 yı­la ka­dar ke­sin ola­rak ha­pis ya­ta­cak. Simp­son, 9 yıl­lık sü­re­nin ar­dın­dan şart­lı tah­li­ye edi­le­bi­le­cek. Tem­yiz sü­re­cin­de ke­fa­le­tin red­de­dil­me­sin­den do­la­yı Simp­son ha­pis­ha­ne­ye gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT