BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > De­ne­tim­ler­de pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­dı

De­ne­tim­ler­de pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­dı

İl Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu ka­ra­rı ge­re­ğin­ce il dı­şın­dan kur­ban gi­ri­şi­nin baş­la­ya­ca­ğı 28 Ka­sım­dan ön­ce İs­tan­bul’a kur­ban­lık hay­van sok­mak is­te­yen 936 araç sa­hi­bi­ne top­lam 117 bin YTL pa­ra ce­za­sı ke­sil­di.İl Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu ka­ra­rı ge­re­ğin­ce il dı­şın­dan kur­ban gi­ri­şi­nin baş­la­ya­ca­ğı 28 Ka­sım­dan ön­ce İs­tan­bul’a kur­ban­lık hay­van sok­mak is­te­yen 936 araç sa­hi­bi­ne top­lam 117 bin YTL pa­ra ce­za­sı ke­sil­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Dai­re Baş­kan­lı­ğın­ca oluş­tu­ru­lan de­ne­tim ekip­le­ri­nin şeh­rin 9 ay­rı gi­riş nok­ta­sın­da yap­tı­ğı kon­trol­ler­de, 28 Ka­sım­dan ön­ce şeh­re kur­ban­lık hay­van sok­mak is­te­yen 936 araç tes­pit edil­di. Bu araç il­gi­li­le­ri hak­kın­da pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT