BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bay­ram­pa­şa’da kur­ban ke­sim tat­bi­ka­tı

Bay­ram­pa­şa’da kur­ban ke­sim tat­bi­ka­tı

Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si; kur­ban ke­si­mi­nin se­ri, zah­met­siz ve hij­ye­nik şart­lar­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ku­ru­lan mo­no­ray sis­tem­li “5’i Bir Yer­de Kur­ban Ke­sim Mer­ke­zi”ni tat­bi­kat­la ka­mu­oyu­na ta­nıt­tı.Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si; kur­ban ke­si­mi­nin se­ri, zah­met­siz ve hij­ye­nik şart­lar­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ku­ru­lan mo­no­ray sis­tem­li “5’i Bir Yer­de Kur­ban Ke­sim Mer­ke­zi”ni tat­bi­kat­la ka­mu­oyu­na ta­nıt­tı. Tat­bi­kat­ta, kur­ban­lık bir bü­yük­baş hay­van, yüz­de 95 ora­nın­da ma­ki­ne­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı sis­tem­le ke­si­le­rek, da­ğı­tı­ma ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. Baş­ka­n Hü­se­yin Bür­ge, mo­no­ray sis­tem­le bay­ra­mın 1. gü­nü ya­şa­nan iz­di­ha­mın önü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT