BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğ­len­ce­ dö­nüşü ­de­ni­ze düş­tüler

Eğ­len­ce­ dö­nüşü ­de­ni­ze düş­tüler

Kar­tal sa­hi­lin­de de­mir­li “Cen­ker1” i­sim­li ku­ru yük ge­mi­si­nin 3. kap­ta­nı Do­ğan Ö. i­le aş­çı Ce­lal Çam, eğ­len­mek i­çin fi­li­ka i­le Kar­tal sa­hi­li­ne çık­tı.Kar­tal sa­hi­lin­de de­mir­li “Cen­ker1” i­sim­li ku­ru yük ge­mi­si­nin 3. kap­ta­nı Do­ğan Ö. i­le aş­çı Ce­lal Çam, eğ­len­mek i­çin fi­li­ka i­le Kar­tal sa­hi­li­ne çık­tı. Bu­ra­da al­kol a­lan şa­hıs­lar sa­at 02.00 sı­ra­la­rın­da fi­li­ka i­le tek­rar ge­mi­ye dön­dü. Fi­li­ka ma­ta­for­la yu­ka­rı çe­ki­lir­ken, Çam den­ge­si­ni kay­be­dip de­ni­ze düş­tü. Do­ğan Ö. i­se o­nu kur­tar­mak i­çin pe­şin­den su­ya at­la­dı. Su­da çır­pı­nan şa­hıs­lar o­lay ye­ri­ne ça­ğı­rı­lan it­fa­i­ye e­kip­le­ri ve ge­mi per­so­ne­li­nin ça­ba­la­rıy­la kur­ta­rı­la­rak kı­yı­ya çı­ka­rıl­dı. Aş­çı Çam, kur­ta­rı­la­ma­dı. 3. kap­tan i­se has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na a­lın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT