BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kö­mür­cü, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­si

Kö­mür­cü, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­si

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, dün Yar­gı­tay Bü­yük Ku­ru­lun­ca gös­te­ri­len üç aday ara­sın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­li­ği­ne Yar­gı­tay üye­si Re­cep Kö­mür­cü’yü seç­ti.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, dün Yar­gı­tay Bü­yük Ku­ru­lun­ca gös­te­ri­len üç aday ara­sın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­li­ği­ne Yar­gı­tay üye­si Re­cep Kö­mür­cü’yü seç­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­dek üye­li­ği­ne, Yar­gı­tay Bü­yük Ku­ru­lun­ca gös­te­ri­len üç aday ara­sın­dan Yar­gı­tay üye­si Re­cep Kö­mür­cü’yü seç­miş­ler­dir” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT