BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEYAZ Ölümden döndü

BEYAZ Ölümden döndü

Ön­ce­ki gün İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’ne ka­tıl­mak için Bur­sa’ya gi­den Be­ya­zıt Öz­türk’ün kal­dı­ğı Gön­lü Fe­rah Otel’de yan­gın çık­tı.Ön­ce­ki gün İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’ne ka­tıl­mak için Bur­sa’ya gi­den Be­ya­zıt Öz­türk’ün kal­dı­ğı Gön­lü Fe­rah Otel’de yan­gın çık­tı. Fes­ti­va­li­n jü­ri üye­le­rinin de kal­dı­ğı otel­de, can kay­bı ya­şan­maz­ken mad­di ha­sar mey­da­na gel­di. Du­man­la­rın sar­dı­ğı otel­den pa­nik­le ken­di­le­ri­ni dı­şa­rı atan Öz­türk, da­ha son­ra Al­mi­ra Otel’e geç­ti.
Kapat
KAPAT