BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zey­nep Diz­dar: De­met, pi­ya­sa­da faz­la ka­la­maz

Zey­nep Diz­dar: De­met, pi­ya­sa­da faz­la ka­la­maz

Sa­na Gü­ven­mi­yo­rum ad­lı al­bü­mü için ima­jı­nı ye­ni­le­yen Zey­nep Diz­dar, al­büm­de­ki “Boş­ver” ad­lı şar­kı­sı­na geç­ti­ği­miz gün­ler­de Teo­man Top­çu yö­ne­ti­min­de klip çek­ti.Sa­na Gü­ven­mi­yo­rum ad­lı al­bü­mü için ima­jı­nı ye­ni­le­yen Zey­nep Diz­dar, al­büm­de­ki “Boş­ver” ad­lı şar­kı­sı­na geç­ti­ği­miz gün­ler­de Teo­man Top­çu yö­ne­ti­min­de klip çek­ti. Diz­dar, De­met Aka­lın için; “10 yıl son­ra ne De­met ka­la­cak ne de baş­ka­sı... Ama o za­man da ben ola­ca­ğım. Bu yüz­den po­pun ger­çek kra­li­çe­si be­nim” de­miş­ti. Diz­dar; po­le­mik oluş­tu­ra­cak söz­le­ri­ne de­vam et­ti: “De­met, ma­ga­zin an­la­mın­da ben­den çok da­ha ba­şa­rı­lı... Ama bu ba­şa­rı­sı­nı şar­kı­cı­lık an­la­mın­da ge­liş­tir­me­li. Çün­kü bu ses­le da­ha faz­la mü­zik pi­ya­sa­sın­da ka­la­maz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT