BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayülgen evleniyor

Bayülgen evleniyor

Ün­lü şov­me­nin, NTV’de ya­yın­la­nan “Sa­de Va­tan­daş” p­rog­ra­mın­da ‘ni­şan­lım’ de­di­ği Şi­rin E­di­ger’e Kur­ban Bay­ra­mı ya da yıl­ba­şın­da ev­len­me tek­lif e­de­ce­ği öğ­re­nil­di.Ün­lü şov­me­nin, NTV’de ya­yın­la­nan “Sa­de Va­tan­daş” p­rog­ra­mın­da ‘ni­şan­lım’ de­di­ği Şi­rin E­di­ger’e Kur­ban Bay­ra­mı ya da yıl­ba­şın­da ev­len­me tek­lif e­de­ce­ği öğ­re­nil­di. Çift, nikâh def­te­ri­ne i­se a­şık­lar şeh­ri Ro­ma’da im­za a­ta­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT