BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SERTAB ERENER Göz­yaş­la­rı dök­tüm

SERTAB ERENER Göz­yaş­la­rı dök­tüm

Ser­dar Ere­ner’in “İyi ki Ser­tab’ın ağa­be­yi ola­rak doğ­dum” söz­le­ri­yle baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­nın ken­di­si­ni duy­gu­lan­dır­dı­ğı­nı an­la­tan Ser­tab Ere­ner, şun­la­rı söy­le­di:Ser­dar Ere­ner’in “İyi ki Ser­tab’ın ağa­be­yi ola­rak doğ­dum” söz­le­ri­yle baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­nın ken­di­si­ni duy­gu­lan­dır­dı­ğı­nı an­la­tan Ser­tab Ere­ner, şun­la­rı söy­le­di: “Ko­nuş­ma­sı­nı ilk din­le­di­ğim­de göz­yaş­la­rı dök­tüm. Çün­kü söz­le­ri çok et­ki­le­yi­ciy­di. Ben has­ta­lı­ğım se­be­biy­le ger­çek­ten çok zor an­lar ya­şa­dım, ço­ğu de­fa ölü­mün eşi­ğin­den dön­düm. Çok şü­kür şim­di bu­ra­da­yım.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT