BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Zen­gin ol­mak zo­run­da­yız”

“Zen­gin ol­mak zo­run­da­yız”

Tür­ki­ye’nin 25 yıl ön­ce­ki ih­ra­ca­tı 3 mil­yar do­lar idi, bu­gün ise 132 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “Biz zen­gin ol­mak zo­run­da­yız.Tür­ki­ye’nin 25 yıl ön­ce­ki ih­ra­ca­tı 3 mil­yar do­lar idi, bu­gün ise 132 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “Biz zen­gin ol­mak zo­run­da­yız. Ar­ka­dan ge­len genç­ler için zen­gin ol­ma­ya mah­ku­muz. Bu­nu ya­pa­bil­me­miz, de­mok­ra­si­nin ka­li­te­si­ni ar­tı­ra­bil­me­miz için mu­hak­kak ka­yıt­lı eko­no­mi­ye geç­me­miz la­zım” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT