BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vo­da­fo­ne’dan 12 bin kon­tör

Vo­da­fo­ne’dan 12 bin kon­tör

Vo­da­fo­ne’un 1’e 10 Ve­ren Ci­haz Kam­pan­ya­sı ile kon­tör­lü hat sa­hi­bi abo­ne­le­ri­ni hem uy­gun fi­yat­lar­la cep te­le­fo­nu sa­hi­bi yap­tı­ğı, hem de 12 bin he­di­ye kon­tör ka­zan­ma fır­sa­tı sun­du­ğu du­yu­rul­du.Vo­da­fo­ne’un 1’e 10 Ve­ren Ci­haz Kam­pan­ya­sı ile kon­tör­lü hat sa­hi­bi abo­ne­le­ri­ni hem uy­gun fi­yat­lar­la cep te­le­fo­nu sa­hi­bi yap­tı­ğı, hem de 12 bin he­di­ye kon­tör ka­zan­ma fır­sa­tı sun­du­ğu du­yu­rul­du. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Vo­da­fo­ne abo­ne­le­ri­nin, 3 ay bo­yun­ca ya­pa­cak­la­rı her 100 kon­tör ve üze­ri yük­le­me için, 7 gün bo­yun­ca şe­be­ke içi ara­ma­la­rın­da kul­la­na­bi­le­cek­le­ri 10 kat ya­ni bin he­di­ye kon­tör, kam­pan­ya sü­re­sin­ce de top­lam 12 bin kon­tör ka­zan­ma şan­sı ya­ka­la­dık­la­rı be­lir­til­di. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Sam­sung J700 mo­del te­le­fo­na 199 YTL, U600 mo­del te­le­fo­na da 299 YTL kar­şı­lı­ğın­da sa­hip olu­na­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT