BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram­da 11 ye­ni oyun ­sah­ne­de

Bay­ram­da 11 ye­ni oyun ­sah­ne­de

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı sah­ne­le­rin­de, Kur­ban Bay­ra­mı­nı kap­sa­yan haf­ta sü­re­sin­ce, Mas­ke­li­ler, Ba­lı­ke­sir Mu­ha­se­be­ci­si, Ken­di Gök Kub­be­miz, De­ri Ce­ket, Ya­şar Ne Ya­şar Ne Ya­şa­maz ve Tek­rar Çal Sam ad­lı oyun­la­rı iz­le­yi­ciy­le bu­luş­tu­ra­cak.> Es­ra Şim­şek İS­TAN­BUL İHA İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı sah­ne­le­rin­de, Kur­ban Bay­ra­mı­nı kap­sa­yan haf­ta sü­re­sin­ce, Mas­ke­li­ler, Ba­lı­ke­sir Mu­ha­se­be­ci­si, Ken­di Gök Kub­be­miz, De­ri Ce­ket, Ya­şar Ne Ya­şar Ne Ya­şa­maz ve Tek­rar Çal Sam ad­lı oyun­la­rı iz­le­yi­ciy­le bu­luş­tu­ra­cak. Ay­rı­ca, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı’nda, bay­ram haf­ta­sı sü­re­sin­ce Bü­yü­yün­ce Ne Ola­cak­sın, Kü­çük Ha­ya­let, Be­nim Ar­ka­da­şım Yok, So­kak Ke­di­le­ri ve Bir De­niz Ma­sa­lı ad­lı ço­cuk oyun­la­rı da kü­çük ti­yat­ro sever­ler için sah­ne­len­me­ye de­vam edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT