BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­pek Yo­lu Fes­ti­va­li’ni 70 bin ki­şi izledi

İ­pek Yo­lu Fes­ti­va­li’ni 70 bin ki­şi izledi

Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 3.’sü ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’, gör­kem­li bir haf­ta­ya adı­nı yaz­dır­dı.> İh­san Al­tı­kar­deş BUR­SA İHA Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 3.’sü ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’, gör­kem­li bir haf­ta­ya adı­nı yaz­dır­dı. Si­ne­ma sa­na­tı­na kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la dün­ya­ca ün­lü ya­pım­la­rı Bur­sa­lı si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ran fes­ti­val, ade­ta ün­lü­le­rin akı­nı­na uğ­ra­dı. Fes­ti­val­de yak­la­şık 70 bin Bur­sa­lı da be­yaz per­de­nin en gü­zel ya­pım­la­rı­nı iz­le­me şan­sı bul­du. Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin, “Üç yıl­dır de­vam et­ti­ri­len fes­ti­va­lin ünü şim­di­den ül­ke sı­nır­la­rı­nı aş­tı” dedi.
Kapat
KAPAT