BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER Cey­han’a a­cı­ma­dı 97-83

FENER Cey­han’a a­cı­ma­dı 97-83

Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin li­de­ri F.Bah­çe, Cey­han Be­le­di­ye’yi 97-83’lük s­kor­la geç­ti.Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin li­de­ri F.Bah­çe, Cey­han Be­le­di­ye’yi 97-83’lük s­kor­la geç­ti. Kar­şı­laş­ma­ya i­yi baş­la­yan Cey­han Be­le­di­ye, i­yi o­yu­nu­nu ilk çey­re­ğin so­nu­na yan­sı­ta­ma­dı: 22-20. İ­kin­ci pe­ri­yod­da bir F.Bah­çe, bir Cey­han Be­le­di­ye ö­ne geç­ti. Dev­re i­se 41-38 sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin le­hi­ne so­nuç­lan­dı. İ­kin­ci ya­rı­da o­yun­da kont­ro­lü e­li­ne a­lan F.Bah­çe, son bö­lü­me 9 sa­yı fark­la ön­de gi­ren ta­raf ol­du: 69-60. Fi­nal çey­re­ğin­de Cey­han’ın ra­ki­bi­ni ya­ka­la­ma gay­ret­le­ri so­nu­cu de­ğiş­tir­me­di ve sa­lon­dan 97-83 ga­lip ay­rı­lan F.Bah­çe, li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di. SA­LON: Ca­fe­ra­ğa ­HA­KEM­LER: Mu­rat Ci­ner ** Bü­lent Ma­viş ** F.BAH­ÇE: Go­mis * 3 Es­me­ral *** 24 Bir­sel ** 4 Na­lan ** 9 Nev­ri­ye *** 16 A­ja­von *** 14 Sut­ton B­rown *** 15 Me­li­ke ** Nev­lin ** 8 ­CEY­HAN: De­niz * 4 Gül­şah * 4 Şi­rin ** 9 Hül­ya ** 11 Lat­ta *** 21 Gül­çin *** 12 Al­len ** 7 Cam­pell *** 15 İLK YA­RI: 41-38 F.Bah­çe le­hi­ne ­PE­Rİ­YOT­LAR: 22-20, 19-18, 27-22, 29-23
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT