BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kartal yükselişte 85-66

Kartal yükselişte 85-66

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINI DA GALİBİYETLE BİTİRDİBEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINI DA GALİBİYETLE BİTİRDİ İ­KİN­Cİ YA­RI­DA COŞ­TU Be­şik­taş, dep­las­man­da An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni i­kin­ci ya­rı­da­ki et­ki­li o­yu­nuy­la 85-66 mağ­lup et­ti. İlk ya­rı­yı 20 sa­yı (49-29) ge­ri­de ka­pa­tan Be­şik­taş, i­kin­ci ya­rı­da 56 sa­yı at­tı. Son 20 da­ki­ka­da ra­ki­bi­ni 17 sa­yı­da tut­ma­yı ba­şa­ran si­yah-­be­yaz­lı­lar, fi­nal çey­re­ği­ne 59-59 e­şit­lik­le gir­di. Son pe­ri­yo­da Mu­rat­can Gü­ler, Mims, C­hat­man ve Cev­her Ö­zer i­le üst üs­te bas­ket­ler bu­la­rak 8-0’lık se­riy­le gi­ren Be­şik­taş, An­tal­ya’ya ilk 3 da­ki­ka sa­yı şan­sı ver­me­di. Bax­ter ve A­dem Ö­ren’in de dev­re­ye gir­me­siy­le 18 sa­yı­lık far­ka u­la­şan Be­şik­taş, sa­ha­dan da 85-66 ga­lip ay­rıl­dı. > M.Selman BEKTAŞ ANTALYA (İHA) SA­LON: An­tal­ya Ata­türk HA­KEM­LER: M.Ke­se­ra­tar ** S. Ünal ** A. Şa­ka­cı ** AN­TAL­YA: Ce­mal ** 9 Ümit Tür­koğ­lu ** 7 Do­ut­hit * 4 Can Akın ** 12 Er­sin Gör­kem * Gre­en ** 11 King ** 13 Mel­vin ** 10 BE­ŞİK­TAŞ: Meh­met Yağ­mur * Mu­rat­can Gü­ler ** 8 Bax­ter *** 14 Ha­luk Yıl­dı­rım ** 9 Mims *** 14 Adem Ören ** 9 Chat­man **** 20 Cev­her Özer *** 11 İLK YA­RI: 49-29 An­tal­ya le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 18-16, 31-13, 10-30, 7-26
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT