BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kay­se­ri ga­li­bi­ye­te has­ret 0-0

Kay­se­ri ga­li­bi­ye­te has­ret 0-0

5 haftadır 3 puana hasret olan sarı-kırmızılılar, Gaziantep karşısında yine golü bulamadı5 haftadır 3 puana hasret olan sarı-kırmızılılar, Gaziantep karşısında yine golü bulamadı RA­GIP ÇİZ­Gİ­DEN ÇI­KAR­DI Li­gin iki güç­lü eki­bi Ga­zi­an­teps­por ile Kay­se­ris­por 0-0 be­ra­be­re kal­dı. 25. da­ki­ka­da Meh­met Yoz­gat­lı’nın pa­sıy­la top­la bu­lu­şan Ivan, pa­sı­nı mü­sa­it po­zis­yon­da­ki Be­to’ya çı­kar­dı. Be­to, pe­nal­tı nok­ta­sın­da den­ge­si­ni ka­ya­rak dü­şün­ce, mut­lak bir gol po­zis­yo­nun­dan ya­rar­la­na­ma­dı. 37. da­ki­ka­da Ivan’ın kul­lan­dı­ğı kö­şe vu­ru­şun­da ka­fa­lar­dan se­ken top ce­za sa­ha­sın­da Er­kan’ın önün­de kal­dı. Er­kan’ın sert vu­ru­şun­da de­fans­ta Ra­gıp, to­pu ka­le çiz­gi­si üze­rin­den çı­kar­ta­rak, go­le izin ver­me­di. MAH­MUT DEV­LEŞ­Tİ G.An­tep’te ka­le­ci­ler Mu­rat Şa­hin ve Tol­ga­han’ın sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le ka­le­ye ge­çen Mah­mut ba­şa­rı­lı bir maç çı­kar­dı.57. da­ki­ka­da Mu­rat Cey­lan to­pu Sa­ido­u’ya kap­tır­dı. Bu oyun­cu­nun bek­let­me­den yap­tı­ğı or­ta Be­kir’e çar­pa­rak Can­ge­le’nin önü­ne düş­tü. Can­ge­le’nin sert şu­tu­nu ka­le­ci Mah­mut çel­di ve de­fans to­pu uzak­laş­tır­dı. 89. da­ki­ka­da, de­fans­tan se­ken to­pu önün­de bu­lan Can­ge­le, Be­kir’e rağ­men to­pu aşırt­tı. Ka­le­ye gi­den to­pu ka­le­ci Mah­mut ya­ka­la­ya­rak go­le izin ver­me­di. > Or­han Çİ­ÇEK - G.An­tep (İHA) Ka­mil O­cak S­ta­dı, 6 A­ra­lık 2008 >> G.AN­TEP 0 Mah­mut 7 Er­kan Sek­man 5 ­Be­kir 6 ­De­u­mi 6 İs­ma­il 7 ­Meh­met Yoz­gat­lı 6 (E­du­ar­do dk.89) ? Mu­rat Cey­lan 7 ­Ha­kan Bay­rak­tar 6 Er­man Öz­gür 6 (Ol­can dk.77) 4 I­van 6 (Fer­di dk.83) ? ­Be­to 6 Cu­ma Bez­gin ­Me­tin Ah­met ­So­ner Ör­nek T.D. ­Nu­rul­lah Sağ­lam >> KAY­SE­Rİ 0 ­So­u­ley­ma­no­u 6 A­li Tu­ran 6 E­ren 6 O­lem­be 5 (U­mut dk.46) 5 ­To­le­do 5 Meh­met To­puz 6 ­Sa­i­do­u 6 ­Ra­gıp 6 ­Meh­met E­ren 6 (Ab­dul­lah dk.83) ? ­Can­ga­le 6 Ag­ha­ho­wa 4 (Ay­dın dk.46) 6 Yu­suf ­Bi­lal A­ziz ­Tev­fik ­Fa­tih Cey­lan T.D. ­To­lu­nay Kaf­kas HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­du­nus, Ba­hat­tin Du­ran, Er­dinç Se­zer­tam
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT