BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamyon devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Kamyon devrildi 1 ölü, 1 yaralı

İs­tan­bul’da TEM oto­yo­lun­da mey­da­na ge­len ka­za­da, 1 ki­şi ölür­ken, 1 ki­şi de ya­ra­lan­dı. TEM oto­yo­lun­da Edir­ne is­ti­ka­me­ti­ne se­yir ha­lin­de bu­lu­nan İ.ǒnin kul­lan­dı­ğı kam­yon, kon­trol­den çı­ka­rak dev­ril­di.İs­tan­bul’da TEM oto­yo­lun­da mey­da­na ge­len ka­za­da, 1 ki­şi ölür­ken, 1 ki­şi de ya­ra­lan­dı. TEM oto­yo­lun­da Edir­ne is­ti­ka­me­ti­ne se­yir ha­lin­de bu­lu­nan İ.ǒnin kul­lan­dı­ğı kam­yon, kon­trol­den çı­ka­rak dev­ril­di. Ka­za­da kam­yo­nun sü­rü­cü­sü İ.Ç olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ya­nın­da bu­lu­nan bir ya­kı­nı ise ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı şa­hıs olay ye­ri­ne ge­len am­bu­lans­la TEM Hos­pi­tal Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı.
Kapat
KAPAT