BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ça­la­cak bir şey bu­la­ma­yın­ca ev sa­hi­bi­ni bek­le­di Ça­la­cak bir şey bu­la­ma­yın­c

Ça­la­cak bir şey bu­la­ma­yın­ca ev sa­hi­bi­ni bek­le­di Ça­la­cak bir şey bu­la­ma­yın­c

Es­ki­şe­hir’de gir­di­ği ev­de ça­la­cak de­ğer­li eş­ya bu­la­ma­yan hır­sız, eve gel­me­si­ni 1.5 sa­at bek­le­di­ği ev sa­hi­bi­nin pa­ra­sı­nı ve cep te­le­fo­nu­nu gas­bet­ti.Es­ki­şe­hir’de gir­di­ği ev­de ça­la­cak de­ğer­li eş­ya bu­la­ma­yan hır­sız, eve gel­me­si­ni 1.5 sa­at bek­le­di­ği ev sa­hi­bi­nin pa­ra­sı­nı ve cep te­le­fo­nu­nu gas­bet­ti. İd­di­aya gö­re, Esen­te­pe Ma­hal­le­si İyi­ler So­kak’ta otu­ran Ar­zu K. (17), evi­ne gi­rip sa­lo­na yö­nel­di­ğin­de ar­ka­dan bi­ri­nin ağ­zı­nı ka­pat­tı­ğı­nı fark et­ti. Ken­di­si­ni bı­çak­la teh­dit eden hır­sız kar­şı­sın­da ça­re­siz ka­lan gen kız, zan­lı­nın, üze­rin­de­ki pa­ra­la­rı ve cep te­le­fo­nu­nu ver­me­si yö­nün­de­ki is­te­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Hır­sız ya­ka­lan­ma­mak için ev te­le­fo­nu­nun kab­lo­su­nu ke­se­rek ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT