BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’dan son­ra şim­di de Ma­ni­sa’da sah­te po­lis va­ka­sı

İs­tan­bul’dan son­ra şim­di de Ma­ni­sa’da sah­te po­lis va­ka­sı

İs­tan­bul Av­cı­lar’da mey­da­na ge­len ola­yın ar­dın­dan Ma­ni­sa’da da bir ki­şi, ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­tan ki­şi­ler­ce ka­çı­rı­la­rak darp edil­di.İs­tan­bul Av­cı­lar’da mey­da­na ge­len ola­yın ar­dın­dan Ma­ni­sa’da da bir ki­şi, ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­tan ki­şi­ler­ce ka­çı­rı­la­rak darp edil­di. Ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­tan bir grup, H.Ö.’yü (22) “se­ni şu­be­ye gö­tü­re­ce­ğiz, ora­da yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı­nı so­ra­ca­ğız” di­ye­rek si­vil pla­ka­lı bir ara­ca bin­dir­di. H.֒yü Ke­nan Ev­ren Sa­na­yi Si­te­si’nde bir iş ye­ri­ne gö­tü­ren zan­lı­lar bu­ra­da darp edip ve ölüm­le teh­dit et­ti. H.֒nün po­li­se baş­vur­ma­sı üze­ri­ne zan­lı­lar ya­ka­la­nır­ken, mağ­du­run, ken­di­si­ni ka­çı­ran­lar ara­sın­da yer alan 2 kız kar­de­şe bı­çak zo­ruy­la te­ca­vüz et­ti­ği öne sü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT