BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­rış­ma­cı­la­ra ‘İs­tan­bul ge­zi­si’ ö­dü­lü

Ya­rış­ma­cı­la­ra ‘İs­tan­bul ge­zi­si’ ö­dü­lü

Al­man Bild ga­ze­te­si, dü­zen­le­di­ği şar­kı ya­rış­ma­sı­nı ka­za­nan ve a­ra­la­rın­da Türk­le­rin de bu­lun­du­ğu 20 ki­şi­yi İs­tan­bul’a gön­de­re­cek.Al­man Bild ga­ze­te­si, dü­zen­le­di­ği şar­kı ya­rış­ma­sı­nı ka­za­nan ve a­ra­la­rın­da Türk­le­rin de bu­lun­du­ğu 20 ki­şi­yi İs­tan­bul’a gön­de­re­cek. A­ra­la­rın­da S­te­fan­&Er­kan ad­lı ko­med­yen i­ki­li­nin de bu­lun­du­ğu jü­ri ü­ye­le­ri­nin yak­la­şık 100 ya­rış­ma­cı a­ra­sın­dan seç­ti­ği 20 ki­şi, Ö­ger To­urs se­ya­hat şir­ke­tiy­le 12 A­ra­lık Cu­ma gü­nü İs­tan­bul’a u­ça­cak. İs­tan­bul’da 12 A­ra­lık Cu­ma ge­ce­si dü­zen­le­ne­cek eğ­len­ce­ye ka­tı­la­cak o­lan genç­ler, bu­ra­da bir ge­ce ka­la­cak.
Kapat
KAPAT