BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GİRESUN - 1 BOLU - 0

GİRESUN - 1 BOLU - 0

A­ta­türk S­ta­dı, 7 A­ra­lık 2008 GİRESUN - 1 BOLU - 0A­ta­türk S­ta­dı, 7 A­ra­lık 2008 > GİRESUN - 1 Me­tin Ak­taş 7 ­Ko­ray 7 ­Ta­ner 6 Ay­kut 5 (Tol­ga dk.61) 6 ­Ba­rış 6 İbrahim ­Çe­lik 7 ­Ha­san Ay­dın­lı 6 Ay­dın 6 En­ver 5 (Mu­har­rem dk.87) ? ­Fı­rat 6 (An­ton dk.74) 5 ­Meh­met Yıl­maz 7 > BOLU - 0 Zi­ya 7 Er­dem 6 ­Cem 7 Ev­ren 6 ­Gök­han 6 Ö­mer 6 ­Ser­tan 6 (Gur­ba­nov dk.67) 4 ­Se­zer 6 (İ. Ya­vuz dk.90) ? ­Meh­met A­yaz 6 ­Bi­lal 6 E­dim 5 (İ.Par­la­yan dk.79) 4 >> GOL: İb­ra­him Çe­lik (dk.90) SA­RI KART­LAR: En­ver,Tol­ga, Ay­dın (Gi­re­sun), Cem, E­dim, Gök­han, Ö­mer (Bo­lu) HA­KEM­LER: F.Ser­kan Ko­çak, Öz­gür Er­tem, E­min Yıl­maz > A­ta­kan ÇIT­LAK - Gi­re­sun (İ­HA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT