BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çin’den C­hery’ye 1.5 mil­yar $

Çin’den C­hery’ye 1.5 mil­yar $

Çin hü­kü­me­ti, ül­ke­nin en bü­yük o­to­mo­tiv fir­ma­sı C­hery o­to­mo­bi­le 1.5 mil­yar do­lar ih­ra­cat k­re­di­si des­te­ği ve­re­cek.Çin hü­kü­me­ti, ül­ke­nin en bü­yük o­to­mo­tiv fir­ma­sı C­hery o­to­mo­bi­le 1.5 mil­yar do­lar ih­ra­cat k­re­di­si des­te­ği ve­re­cek. Çin E­xim­bank’ı ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek o­lan des­tek, C­hery fir­ma­sı­nın, u­lus­la­ra­ra­sı a­lan­da ge­niş­le­me­si­ne kat­kı sağ­la­ma­yı a­maç­lı­yor. Kü­re­sel e­ko­no­mik k­ri­ze rağ­men, C­hery fir­ma­sı, dü­şük fi­ya­tın da ge­tir­di­ği a­van­taj­la, e­kim a­yı­na ka­dar, 125 bin a­raç ih­raç e­de­rek, ge­çen yı­lın top­la­mı­nı geç­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT