BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fran­sa’da Müs­lü­man me­zar­la­rı­na sal­dı­rı

Fran­sa’da Müs­lü­man me­zar­la­rı­na sal­dı­rı

Fran­sa’nın Bel­çi­ka sı­nı­rın­da­ki Lil­le şeh­rin­de bir as­ke­ri me­zar­lık­ta, Müs­lü­man­la­ra ait me­zar taş­la­rı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı. Yüz­den faz­la me­zar ta­şı­nın üze­ri­nin çi­zi­le­rek ve­ya ka­ra­la­na­rak tah­rip edil­di­ği bil­di­ril­di.Fran­sa’nın Bel­çi­ka sı­nı­rın­da­ki Lil­le şeh­rin­de bir as­ke­ri me­zar­lık­ta, Müs­lü­man­la­ra ait me­zar taş­la­rı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı. Yüz­den faz­la me­zar ta­şı­nın üze­ri­nin çi­zi­le­rek ve­ya ka­ra­la­na­rak tah­rip edil­di­ği bil­di­ril­di. Fran­sa adı­na sa­va­şan Müs­lü­man­la­ra ait me­zar­lık, da­ha ön­ce de iki kez kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi­le­rin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­mış­tı. Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy, sal­dı­rı­nın fa­il­le­ri­nin mut­la­ka ya­ka­la­na­rak yar­gı­ya tes­lim edi­le­ce­ği sö­zü­nü ver­miş­ti. Me­zar­lık­ta, I. Dün­ya Sa­va­şın­da ölen 576 Müs­lü­man Fran­sız’ın me­za­rı bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT