BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül, bay­ram na­ma­zı­nı Mu­ha­fız Ala­yı’nda kıl­dı

Gül, bay­ram na­ma­zı­nı Mu­ha­fız Ala­yı’nda kıl­dı

Na­maz çı­kı­şın­da as­ker­ler Gül’e çi­ko­la­ta ik­ram et­ti.> AN­KA­RA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, bay­ram na­ma­zı­nı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Ala­yı Ko­mu­tan­lı­ğı’nda­ki ca­mi­de kıl­dı. Ab­dul­lah Gül, bay­ram na­ma­zı için oğul­la­rı Ah­met Mü­nir ve Meh­met Em­re ile ca­mi­ye git­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Ala­yı Ko­mu­tan­lı­ğı’nda va­ta­nî gö­re­vi­ni ya­pan as­ker­ler­le bay­ram na­ma­zı­nı kı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, da­ha son­ra as­ker­le­rin bay­ra­mı­nı kut­la­dı. As­ker­ler de Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e çi­ko­la­ta ik­ram et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT