BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gül, bay­ram na­ma­zı­nı Mu­ha­fız Ala­yı’nda kıl­dı

Gül, bay­ram na­ma­zı­nı Mu­ha­fız Ala­yı’nda kıl­dı

Na­maz çı­kı­şın­da as­ker­ler Gül’e çi­ko­la­ta ik­ram et­ti.> AN­KA­RA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, bay­ram na­ma­zı­nı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Ala­yı Ko­mu­tan­lı­ğı’nda­ki ca­mi­de kıl­dı. Ab­dul­lah Gül, bay­ram na­ma­zı için oğul­la­rı Ah­met Mü­nir ve Meh­met Em­re ile ca­mi­ye git­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Ala­yı Ko­mu­tan­lı­ğı’nda va­ta­nî gö­re­vi­ni ya­pan as­ker­ler­le bay­ram na­ma­zı­nı kı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, da­ha son­ra as­ker­le­rin bay­ra­mı­nı kut­la­dı. As­ker­ler de Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e çi­ko­la­ta ik­ram et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT