BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ciz­re­li ço­cuk­la­rın ‘Cın­ci­lik’ key­fi

Ciz­re­li ço­cuk­la­rın ‘Cın­ci­lik’ key­fi

Şır­nak’ın Ciz­re il­çe­sin­de ço­cuk­lar, bay­ram harç­lık­la­rıy­la Dic­le Neh­ri ke­na­rın­da­ki tah­ta sa­lın­cak­lar­da do­ya­sı­ya eğ­len­di. Ciz­re’de sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­den i­ti­ba­ren bü­yük­le­ri­nin el­le­ri­ni ö­pe­rek, harç­lık­la­rı­nı a­lan ço­cuk­lar, Dic­le Neh­ri ke­na­rın­da ku­ru­lan sa­lın­cak­la­ra koş­tu.Şır­nak’ın Ciz­re il­çe­sin­de ço­cuk­lar, bay­ram harç­lık­la­rıy­la Dic­le Neh­ri ke­na­rın­da­ki tah­ta sa­lın­cak­lar­da do­ya­sı­ya eğ­len­di. Ciz­re’de sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­den i­ti­ba­ren bü­yük­le­ri­nin el­le­ri­ni ö­pe­rek, harç­lık­la­rı­nı a­lan ço­cuk­lar, Dic­le Neh­ri ke­na­rın­da ku­ru­lan sa­lın­cak­la­ra koş­tu. Her bay­ram tah­ta­lar­dan ku­ru­lan ve halk a­ra­sın­da “Cın­ci­lik” o­la­rak ta­bir e­di­len sa­lın­cak­la­ra 1 YTL be­del kar­şı­lı­ğın­da bi­nen ço­cuk­lar, gö­nül­le­rin­ce bay­ram ta­ti­li­nin key­fi­ni ya­şa­dı. Sa­lın­cak­la­rı ku­ran­lar, her bay­ram gün­de yak­la­şık 100 YTL ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT