BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köpeğine taş atan şahsı bıçakla öldürdü

Köpeğine taş atan şahsı bıçakla öldürdü

İz­mir’in Bu­ca il­çe­sin­de bir ki­şi, kö­pe­ği­ne taş at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği şah­sı bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü. E­di­ni­len bil­gi­ye gö­re Bu­ca’da dün sa­bah M.A.H. ad­lı şa­hıs, kö­pe­ği­ne taş at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği A­li Os­man Gü­müş’le (44) tar­tış­tı. M.A.H, da­ha son­ra Gü­müş’ü bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü.İz­mir’in Bu­ca il­çe­sin­de bir ki­şi, kö­pe­ği­ne taş at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği şah­sı bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü. E­di­ni­len bil­gi­ye gö­re Bu­ca’da dün sa­bah M.A.H. ad­lı şa­hıs, kö­pe­ği­ne taş at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği A­li Os­man Gü­müş’le (44) tar­tış­tı. M.A.H, da­ha son­ra Gü­müş’ü bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü. Ci­na­ye­tin ar­dın­dan ya­ka­la­nan ve A­sa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ci­na­yet Bü­ro A­mir­li­ğin­de gö­zal­tın­da tu­tu­lan 54 ya­şın­da­ki zan­lı M.A.H’nin e­mek­li po­lis me­mu­ru ol­du­ğu ve a­lü­min­yum doğ­ra­ma a­töl­ye­sin­de ö­zel gü­ven­lik gö­rev­li­si o­la­rak ça­lış­tı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT