BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > İki oğlunu yaraladı, birinin durumu ağır

İki oğlunu yaraladı, birinin durumu ağır

Bur­sa’nın Or­han­ga­zi il­çe­sin­de e­ve a­şı­rı al­kol­lü ge­len ba­ba, tar­tış­tı­ğı o­ğul­la­rın­dan bi­ri­ni dar­be­de­rek a­ğır ya­ra­la­dı, di­ğe­ri­ni i­se bı­çak­la­dı.Bur­sa’nın Or­han­ga­zi il­çe­sin­de e­ve a­şı­rı al­kol­lü ge­len ba­ba, tar­tış­tı­ğı o­ğul­la­rın­dan bi­ri­ni dar­be­de­rek a­ğır ya­ra­la­dı, di­ğe­ri­ni i­se bı­çak­la­dı. A­lı­nan bil­gi­ye gö­re, Ha­lit T.(50) al­kol al­dık­tan son­ra A­rap­za­de Ma­hal­le­si E­ren­ler Cad­de­si’n­de­ki e­vi­ne git­ti. Ha­lit T. i­le o­ğul­la­rı Ay­dın T. (20) ve Ay­han T. (18) a­ra­sın­da, he­nüz be­lir­le­ne­me­yen se­bep­le tar­tış­ma çık­tı. Kav­ga­ya dö­nü­şen o­lay­da, Ha­lit T, o­ğul­la­rın­dan Ay­dın T’yi kar­nın­dan bı­çak­la ya­ra­la­dı, Ay­han T’yi de dar­bet­ti. Or­han­ga­zi Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar­dan Ay­han T’nin ha­ya­ti teh­li­ke kay­dıy­la Bur­sa Çe­kir­ge Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk e­dil­di­ği bil­di­ril­di. O­lay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sür­dü­rü­lü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97048
  % 1.25
 • 4.5958
  % -1.42
 • 5.3602
  % -1.31
 • 6.0842
  % -1.54
 • 187.766
  % -1.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT