BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka­lar ‘krediye devam’ deyip az kâ­ra razı oldu

Ban­ka­lar ‘krediye devam’ deyip az kâ­ra razı oldu

İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren ban­ka­la­rın ocak-ey­lül 2008 dö­ne­min­de kâr­la­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 6 ge­ri­le­di.İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren ban­ka­la­rın ocak-ey­lül 2008 dö­ne­min­de kâr­la­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 6 ge­ri­le­di. A Ya­tı­rım’ın araş­tır­ma­sı­na gö­re, Tür­ki­ye ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin yüz­de 78’ini oluş­tu­ran 15 ban­ka­nın 9 ay­lık kâ­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 6 düş­tü ve 8.3 mil­yar YTL’den 7.8 mil­yar YTL’ye ge­ri­le­di. Bu ban­ka­la­rın ak­tif bü­yük­lük­le­ri yüz­de 27 ar­ta­rak 498 mil­yar YTL’ye, top­lam mev­du­at­la­rı da yüz­de 29 ar­tış­la 313 mil­yar YTL’ye çık­tı. Araş­tır­ma­ya gö­re, söz ko­nu­su ban­ka­la­rın ver­di­ği kre­di­ler ise ilk 9 ay­da yüz­de 40 ar­tış­la 205 mil­yar YTL’den 287 mil­yar YTL’ye ulaş­tı. Kre­di­le­rin yüz­de 33’ünü ko­nut kre­di­le­ri, yüz­de 29’unu ih­ti­yaç kre­di­le­ri, yüz­de 28’ini kre­di kart­la­rı oluş­tur­du. .
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT