BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Parti’den CHP’ye “çar­şaf” des­te­ği

AK Parti’den CHP’ye “çar­şaf” des­te­ği

AK Par­ti’ye bay­ram zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan CHP he­ye­ti­ni, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­luk İpek ağır­la­dı.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA AK Par­ti yet­ki­li­le­ri, si­ya­si par­ti­ler ara­sın­da­ki ge­le­nek­sel bay­ram­laş­ma prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de sı­ra­sıy­la MHP, DSP, CHP, BBP, DP, SHP, SP, ANAP ve LDP yet­ki­li­le­ri ile bay­ram­laş­tı. AK Par­ti Bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­na DTP’yi da­hil et­me­di. Si­ya­si par­ti­ler ara­sın­da­ki ge­le­nek­sel bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­na CHP’nin ‘çar­şaf açı­lı­mı’ dam­ga­sı­nı vur­du. Ha­luk İpek, CHP’nin ‘çar­şaf’ açı­lı­mı­nın top­lum ge­ne­lin­de bir yu­mu­şa­ma­ya yol aça­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tep­ki­ler ola­cak­tır an­cak sa­yın Bay­kal bu tep­ki­le­ri gö­ğüs­le­ye­cek­tir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT