BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP Lİ­DE­Rİ BAH­ÇE­Lİ: CHP’nin yap­tı­ğı ‘çar­şaf­lı sol’ mu?

MHP Lİ­DE­Rİ BAH­ÇE­Lİ: CHP’nin yap­tı­ğı ‘çar­şaf­lı sol’ mu?

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, par­ti ge­nel mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı> Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, par­ti ge­nel mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Bah­çe­li, CHP’nin çok tar­tı­şı­lan ‘çar­şaf açı­lı­mı’na iliş­kin, “Ana­do­lu so­lu ye­ri­ne şim­di ‘çar­şaf­lı sol’ mu oluş­tu­rul­mak is­te­ni­yor” de­di. Bay­çe­li, Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­nin çar­şaf açı­lı­mı ile meş­gul edil­di­ği­ni sa­vun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT