BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Mert 6900659 Ni­lü­fer 5916962 BAĞ­CI­LAR: Fi­liz 4743111 Şük­ran 4459497 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ça­lış­lar 5558235 Hu­zur 4417859 Hül­ya 5514048 Işıl 6545060 Ye­ni­bos­na 5511501 BA­KIR­KÖY: Ba­kır­köy De­met 5433986 Can­berk 5729475 Se­zin 5433761 İnan 4258854 Ye­ni Ha­yat 6631197 BAY­RAM­PA­ŞA: Tu­na 5679731 BE­ŞİK­TAŞ: Der­ma­ko 2875219 Ke­mer­taş 2591382 Mel­tem 2806930 Ya­se­min 2581589 BE­YOĞ­LU: Tü­nel 2930714 Çev­re 3693426 De­re­bo­yu 2389769 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Bah­çe­şe­hir Ay­dın 6693802 Tür­ker 8537671 Elif 8550506 Mü­ge 6893000 Uğur­lu 8832323 Se­zen 8630237 Yi­ğit 8610772 Ya­ğız 8752864 ÇA­TAL­CA: Ye­ni Ec­za­ne 7891129 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Oğuz 5265068 ESEN­LER: İs­tan­bul 6734100 Fi­gen 5696052 EYÜP: Can­dan 6256858 Sa­fa 4971858 FA­TİH: Er­ci­yes 5860247 Ge­çit 5892125 Özay­dın 6329558 Fe­rit 5211515 Öz­ge 5315013 Pek­sa­yar 5233413 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ay­doğ­du 6154547 Ha­kan 5359793 Sağ­lık 5978767 Nil­gün 5365359 Gür­can 6167268 GÜN­GÖ­REN: Dü­rüst Ec­za­ne 5546482 Sev­gi 5532027 Zey­nep 4815805 KA­ĞIT­HA­NE: Ok­mey­da­nı Mer­kez 3203535 Mu­rad­han 2823498 Nil­gün 2642873 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Mu­rat 6481362 Işık 6718428 Ar­ka­da­şım 4710085 Ya­şam 4240898 Se­la­nik 5791398 Ey­lül 5404091 SA­RI­YER: Se­zer 2865910 Ulu­soy 2653714 Su­lar 2710344 Sİ­LİV­Rİ: Er­ci­yes 7273072 Se­lim­pa­şa 7314337 ŞİŞ­Lİ: Ser­hat 2895770 Ka­vak 2133017 Şe­nel 2480703 Tü­mer 2312675 ZEY­TİN­BUR­NU: İs­tas­yon 5821263 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Halk 3827693 Ha­yat 3519907 Ada 3814775 BEY­KOZ: Gü­lay 4657811 Zu­hal 3080354 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Arı­soy 4633490 Sey­han 4165523 Bir­su 5656441 Çe­men­zar 5665693 Pe­lin 3562859 Su­na 4785525 Ca­fe­ra­ğa 3466124 Eren­gül 3381280 Nur­se­li 4184415 Fa­tih 5740335 Flo­ra 5774218 KAR­TAL: Sem­ra 3524751 Em­re 3744433 Nur 3094050 Ga­ran­ti 5615876 Tur­ku­az 4512805 Şi­fa 3891668 Pı­nar 4515333 MAL­TE­PE: Züm­rü­tev­ler 4411418 Ne­şe 3660330 Gök­çe 3525695 PEN­DİK: Oba 3795451 Mar­tı 3927245 Er­kut 3969237 Si­nan 3751747 SUL­TAN­BEY­Lİ: Di­dem 4192513 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 İpek 7103040 TUZ­LA: Öz­lem 3958541 Der­man 4232407 ÜM­RA­Nİ­YE: Ak­de­niz 6119955 Kıs­met 3290291 Çar­şı 4846286 İlk­sin 6405891 Ca­ner 6317732 Sem­ra 3358716 Si­pa­hi 4611592 Gün 6610906 ÜS­KÜ­DAR: Se­zi 5579946 Be­di­a 3322544 Mut­lu 3283543 Bu­se 4928465 Hür­ri­yet 5532143 Sev­gi 4929763
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94212
  % 0.64
 • 5.3123
  % -0.54
 • 6.0663
  % -0.39
 • 6.8093
  % -0.49
 • 208.583
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT