BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­çak kesime zabıta bas­kını

Ka­çak kesime zabıta bas­kını

Za­bı­ta e­kip­le­ri, Do­lap­de­re kur­ban sa­tış pa­za­rın­da ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men ke­sim ya­pan kasaplara yö­ne­lik o­pe­ras­yon dü­zen­le­di.Za­bı­ta e­kip­le­ri, Do­lap­de­re kur­ban sa­tış pa­za­rın­da ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men ke­sim ya­pan kasaplara yö­ne­lik o­pe­ras­yon dü­zen­le­di. Ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men ke­sim ya­pan ka­sap­la­ra el­le­rin­de­ki bı­çak­lar se­be­biy­le tem­kin­li yak­la­şan za­bı­ta e­kip­le­ri, po­lis­ten yar­dım is­te­di. O­lay ye­ri­ne ge­len po­lis e­kip­le­ri, ka­sap­la­rın kim­lik­le­ri­ni kont­rol et­mek is­te­di. Kim­lik­le­ri­ni ver­mek is­te­me­yen ka­sap­lar gü­ven­lik güç­le­ri­ne zor­luk çı­kart­tı. Ya­şa­nan ger­gin­lik sı­ra­sın­da ar­ka­da­şı­nın e­lin­de­ki bı­ça­ğı a­lan ka­sap F.Ç., za­bı­ta­la­ra saldırmak isteyice gözaltına alındı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT