BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Sizinkiler’i 60 bin ço­cuk iz­le­di

‘Sizinkiler’i 60 bin ço­cuk iz­le­di

Koç Hol­ding’in 2006 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı ve i­ki yıl­da 100.000’in ü­ze­rin­de ço­cu­ğa u­la­şan “Si­zin­ki­ler” tur­ne­si bu yıl 7 ay­rı böl­ge­de, 20 i­li zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan, İs­tan­bul’da ger­çek­leş­tir­di­ği gös­te­rim i­le so­na er­di.Koç Hol­ding’in 2006 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı ve i­ki yıl­da 100.000’in ü­ze­rin­de ço­cu­ğa u­la­şan “Si­zin­ki­ler” tur­ne­si bu yıl 7 ay­rı böl­ge­de, 20 i­li zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan, İs­tan­bul’da ger­çek­leş­tir­di­ği gös­te­rim i­le so­na er­di. Tur­ne kap­sa­mın­da 5 bin km yol kat e­den “Al­tın Çi­çe­ğin Pe­şin­de” o­yu­nu top­lam 60 bin ço­cu­ğa u­laş­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT