BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uzay­da ilk ha­yat be­lir­ti­si bu­lun­du

Uzay­da ilk ha­yat be­lir­ti­si bu­lun­du

Ame­ri­kan Ha­va­cı­lık ve Uzay Ku­ru­mu (NA­SA), yö­rün­ge­de­ki uzay te­les­ko­bu Hubb­le­’ın uzak bir ge­ze­gen­de kar­bon­di­ok­sit ve kar­bon­mo­nok­sit tes­pit et­ti­ği­ni ve bu­nun dün­ya­dı­şı ha­ya­tın keş­fi için ilk adım ola­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.Ame­ri­kan Ha­va­cı­lık ve Uzay Ku­ru­mu (NA­SA), yö­rün­ge­de­ki uzay te­les­ko­bu Hubb­le­’ın uzak bir ge­ze­gen­de kar­bon­di­ok­sit ve kar­bon­mo­nok­sit tes­pit et­ti­ği­ni ve bu­nun dün­ya­dı­şı ha­ya­tın keş­fi için ilk adım ola­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. NA­SA­’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Hubb­le­’ın Dün­ya­’dan 63 ışık yı­lı uzak­ta ve Jü­pi­ter bü­yük­lü­ğün­de­ki dev ge­ze­gen­de CO2 bul­du­ğu be­lir­ti­le­rek, “Dün­ya­’ya ben­zer bir ge­ze­gen­de ha­yat ol­du­ğu­nu gös­te­re­bi­le­cek or­ga­nik bi­le­şen­le­rin bu­lun­ma­sı­nın, bir gün ge­ze­ge­ni­mi­zin dı­şın­da da ha­ya­tın bu­lun­du­ğu­nun ilk is­pa­tı ola­bi­li­r” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT