BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Galatasaray kuzeyde dondu 75-87

Galatasaray kuzeyde dondu 75-87

Bas­ket­bol­da, FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı F Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden Ga­la­ta­sa­ray Ca­fe Crown, dep­las­man­da Uk­ray­na’nın Khi­mik Yuzhny ta­kı­mı­na 87-75 ye­nil­di.Bas­ket­bol­da, FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı F Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden Ga­la­ta­sa­ray Ca­fe Crown, dep­las­man­da Uk­ray­na’nın Khi­mik Yuzhny ta­kı­mı­na 87-75 ye­nil­di. Grup­ta­ki 3. ma­çı­na çı­kan sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kım, ilk pe­ri­yo­du 24-24 be­ra­be­re bi­ten kar­şı­laş­ma­da, dev­re­yi 46-40 ön­de ka­pa­dı. İkin­ci ya­rı­da skor üs­tün­lü­ğü­nü ele ge­çi­ren ve 3. pe­ri­yo­du 69-56 üs­tün ge­çen Uk­ray­na eki­bi, kar­şı­laş­ma­yı da 87-75 ka­zan­dı. Ga­la­ta­sa­ray Ca­fe Crown’da Hü­se­yin Be­şok 18, Gra­ves 17 sa­yıy­la oy­nar­ken, Khi­mik Yuzhny’de ise Kelly 21 ve Bra­tic 18 sa­yı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT