BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Askerlere düğün gibi tören

Askerlere düğün gibi tören

Şır­na­k’­ın Si­lo­pi il­çe­sin­de as­ker aday­la­rı Hac ko­nak­la­ma mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen tö­ren­le bir­lik­le­ri­ne uğur­lan­dı. As­ker aday­la­rı­nı uğur­la­ma tö­re­ni­ne 172. Zırh­lı Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Sa­dık Pi­ya­de, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Er­can Ata­soy, as­ker aday­la­rı­nın ya­kın­la­rı ve 20 bi­ne ya­kın va­tan­daş ka­tıl­dı.> Meh­met De­mir­han ŞIR­NAK İHA Şır­na­k’­ın Si­lo­pi il­çe­sin­de as­ker aday­la­rı Hac ko­nak­la­ma mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen tö­ren­le bir­lik­le­ri­ne uğur­lan­dı. As­ker aday­la­rı­nı uğur­la­ma tö­re­ni­ne 172. Zırh­lı Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Sa­dık Pi­ya­de, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Er­can Ata­soy, as­ker aday­la­rı­nın ya­kın­la­rı ve 20 bi­ne ya­kın va­tan­daş ka­tıl­dı. Tö­ren­de as­ker aday­la­rı­nın an­ne­le­ri­nin ba­zı­la­rı­nın ağ­lar­ken, ba­zı­la­rı da se­vinç­le­ri­ni ço­cuk­la­rıy­la pay­laş­tı. Oto­büs­ler ile şe­hir mer­ke­zi­ne uğ­ra­yan as­ker aday­la­rı­nın yo­lu sü­rek­li ola­rak halk ta­ra­fın­dan ke­si­le­rek, “En bü­yük as­ker bi­zim as­ke­r” şek­lin­de slo­gan­lar atıl­dı. As­ker ada­yı ya­kın­la­rı­nın da ken­di araç­la­rı ile kon­vo­ya eş­lik et­me­si ile ki­lo­met­re­ler­ce uzun­luk­ta kon­voy oluş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT