BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eşi terk edince, çocuklarıyla birlikte kendini yakmak istedi

Eşi terk edince, çocuklarıyla birlikte kendini yakmak istedi

Eşi ta­ra­fın­dan terk edi­len bir şa­hıs, 3 ço­cu­ğuy­la bir­lik­te Tak­sim Mey­da­nı’na ge­le­rek, in­ti­har et­mek is­te­di. Üze­ri­ne ben­zin dö­ke­rek, ken­di­ni ate­şe ver­me­ye kal­kan şa­hıs, po­lis ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.> İS­TAN­BUL İHA Eşi ta­ra­fın­dan terk edi­len bir şa­hıs, 3 ço­cu­ğuy­la bir­lik­te Tak­sim Mey­da­nı’na ge­le­rek, in­ti­har et­mek is­te­di. Üze­ri­ne ben­zin dö­ke­rek, ken­di­ni ate­şe ver­me­ye kal­kan şa­hıs, po­lis ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı. Eşi­nin terk et­me­si ne­de­niy­le ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te or­ta­da kal­dı­ğı­nı ifa­de eden şa­hıs, üze­ri­ne ben­zin dö­ke­rek, ken­di­ni ate­şe ver­mek is­te­di. Bu sı­ra­da olay ye­ri­ne ge­len po­lis ekip­le­ri, ço­cuk­la­rı­nın ağ­la­yış­la­rı­na al­dı­rış et­me­yen ba­ba­yı et­ki­siz ha­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT