BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­tü­tün’de de­ğil tra­fik te­rö­rün­de can ver­di

Ak­tü­tün’de de­ğil tra­fik te­rö­rün­de can ver­di

Bur­sa’nın İne­göl il­çe­si­ne bağ­lı Ye­ni­ce bel­de­sin­de Çağ­lar K. ida­re­sin­de­ki oto­mo­bil, kon­trol­den çı­ka­rak or­ta re­füj­de­ki ağa­ca çarp­tı.Bur­sa’nın İne­göl il­çe­si­ne bağ­lı Ye­ni­ce bel­de­sin­de Çağ­lar K. ida­re­sin­de­ki oto­mo­bil, kon­trol­den çı­ka­rak or­ta re­füj­de­ki ağa­ca çarp­tı. İs­tan­bul’dan bay­ram zi­ya­re­ti için Ye­ni­ce’de­ki ak­ra­ba­la­rı­nın ya­nı­na ge­len Cenk To­pal, ara­cın ön kol­tu­ğun­da sı­kı­şa­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ak­tü­tün ka­ra­ko­lun­da jan­dar­ma ko­man­da er ola­rak va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­pan ve 20 gün ev­vel ter­his olan gen­cin ölü­mü, olay ye­ri­ne ge­len ya­kın­la­rı­nı göz yaş­la­rı­na bo­ğar­ken 4 ki­şi­ de ya­ra­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT