BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Al­tın­la­rım çö­pe git­ti, ne olur bu­lun!”

“Al­tın­la­rım çö­pe git­ti, ne olur bu­lun!”

Ay­dın’da bir ki­şi, için­de çok sa­yı­da al­tın bu­lu­nan po­şe­ti “çöp zan­ne­de­rek” at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti.Ay­dın’da bir ki­şi, için­de çok sa­yı­da al­tın bu­lu­nan po­şe­ti “çöp zan­ne­de­rek” at­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. Po­li­se baş­vu­ran A.U. (49), evi­ne ge­len kı­zı B.A’nın sak­la­ma­sı için ver­di­ği, için­de 40 çey­rek al­tın, 4 ya­rım al­tın, 2 tam al­tın, 39 bi­le­zik, al­tın set, kün­ye, sa­at, 2 bin YTL ve 75 eu­ro bu­lu­nan po­şe­ti, “çöp zan­ne­de­rek” at­mış ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Po­şe­ti sak­la­ma­dan alış­ve­ri­şe git­ti­ği­ni, eve gel­di­ğin­de kı­zı­na ia­de ede­ce­ği po­şe­ti bu­la­ma­dı­ğı­nı id­di­a eden A.U, hır­sız­lık ko­nu­su­nun ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT